ŠOLA SOBIVANJA

ŠOLA SOBIVANJA

V okviru Šole sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja, smo se v šolskem letu 2023/2024 odločili, da na naši šoli  izvedemo naslednje projekte.

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO

Namen tega projekta je bil spodbujati učence k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Od meseca septembra do junija so lahko učenci pod vodstvom mentorjev svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar je v zvezi z njimi pomembno, izražali z različnimi aktivnostmi. Sprva so pripravili pravljico in v zvočni obliki posneli radijsko igro na temo prijateljstva. V mesecu decembru, predprazničnem času, ko si izmenjujemo tople besede, presenetimo svoje prijatelje, so izdelali adventno torbico, v kateri so zbrali lepe misli,  ideje za opravljanje dobrega dela in pomoč sočloveku. Vsak dan so izžrebali eno idejo in jo opravili.

Učenci so na temo prijateljstva izdelali tudi plakate, pisali pismi in posneli film.

 ŽIVIM ZDRAVO

V sklopu projekta »Živim zdravo« smo učence pozivali k aktivnemu razmišljanju in sodelovanju v športnih aktivnostih, kot tudi pri zdravi prehrani. Približati smo jim želeli pomen zdravega načina življenja in jih naučiti pripravljati zdrave obroke – zajtrk, kosilo, večerja in malica ter poskrbeli za gibanje otrok.

Učenci so si izdelali načrt za bolj zdravo življenje  in ga izvajali tekom projekta.

 VARNO V VRTEC IN ŠOLO

Namen projekta je bil spodbuditi otroke k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter o varnosti na poti v šolo.

Otroci so lahko v risbi in besedi predstavili prometni režim v okolici svoje ustanove, predstavili varne poti in opozorili na morebitne nevarnosti.

Pogovarjali so se o vidnosti in previdnosti v prometu predvsem v zimskem času ter o ustrezni uporabi skiroja.

 TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI

Projekt je bil posvečen socialnim odnosom kot eni od nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja. Učence smo želeli spodbuditi k razmišljanju o odnosih s starejšimi.

Učenci so lahko skozi ustvarjanja različnih izdelkov izrazili svoje občutke o preživetem skupnem času s svojimi starimi starši, starši in sorodniki med prazniki.

Metka Klinc, koordinatorka projekta

  

 

Dostopnost