Revija

Revija šolskih zborov “Pesemca” v Celju

V mesecu aprilu je ponovno zaživel Mladinski pevski festival, katerega del je tudi območna revija šolskih zborov, ki so se letos srečali 18. 4. v Celjskem domu.

OŠ Vojnik sta uspešno zastopala mladinski in mlajši mladinski zbor, ki ju vodita Emilija Kladnik Sorčan in Janja Belej. Starejši zbor, v katerem pojejo učenci tretje triade, se je predstavil s tremi skladbami, mlajši pa z dvema ob spremljavi Lidije Štimulak. Revijo je strokovno spremljala dolgoletna zborovodkinja Danica Pirečnik, ki je vsem zborom podala mnenje in priporočila.

Emilija Kladnik Sorčan

Dostopnost