Matematična delavnica

Poročilo o izvedbi 1. MAT delavnice

V okviru dela z nadarjenimi učenci smo izvedli prvo matematično delavnico.

Za osmošolce je potekala v torek, 13. septembra 2022, za učence 6., 7. in 9. razredov pa v sredo, 14. septembra 2022 od 16. do 18. ure. Skupno se je delavnice udeležilo 33 učencev. Delo je potekalo pod vodstvom ge. Petre Strnad Ermenc, ge. Metke Klinc, ge. Vilme Ošlak in ge. Leonide Godec.

Tema delavnice je bila logika. Konec meseca septembra bo šolsko tekmovanje v znanju logike, zato je bilo delo namenjeno pripravi na tekmovanje. Udeleženci so se seznanili z različnimi vsebinami in tipi nalog ter uživali pri njihovem reševanju.

Leonida Godec