Projekt Noč branja

PROJEKT NOČ BRANJA

Bralna pismenost se včasih razume kot znanje branja in pisanja. Vendar pa vključuje veliko več. Biti bralno pismen pomeni tudi sposobnost zbiranja informacij, interpretiranja in razmišljanja o vsebini besedil, brošur, časopisov, knjig in informacij na spletu. Vključuje tudi branje receptov, navodil, grafov, tabel in simbolov. Pomeni tudi predelovanje in uporabo različnih informacij s slik, filmov, risb, globusov in zemljevidov.

In vse našteto želimo razvijati, vzpodbuditi in nadgraditi tudi pri naših učencih. Eden od načinov razvijanja bralne pismenosti na Osnovni šoli Vojnik je projekt NOČ BRANJA.

Učenci od prvega do vključno petega razreda so morali skozi šolsko leto prebrati kar nekaj knjig in na temo knjig tudi ustvarjali. Ko so opravili z vsemi danimi dolžnostmi, so si prisvojili vstopnico na zaključek projekta.

Zaključek projekta Noč branja smo na šoli izvajali v petek, 6. maja, in soboto, 7. maja 2022. Učencem smo ponudili razne ustvarjalne delavnice, večer filmov in risank, večerno branje pravljic in igranje družabnih iger, v goste pa smo povabili zelo znanega slovenskega pisatelja Primoža Suhodolčana.

Resnično smo veseli, da nam je v tem šolskem letu ponovno uspelo izpeljati projekt do konca in ga zaokrožiti  s skupnim  dvodnevnim druženjem vseh mladih bralcev, kar nam je pretekli dve leti onemogočala pandemija covida.

Navdušenje nad dejavnostmi in veliko veselja na obrazih naših bralcev je vsem sodelujočim pomenilo potrditev, da tovrstni projekti pozitivno vplivajo na spodbujanje  branja  in  dajejo udeležencem zagon za nova raziskovanja knjižnih svetov.

Vodja projekta: Maša Stropnik, prof.