Osmošolci pri županu

Osmošolci pri županu

Konec oktobra in v začetku novembra so učenci 8. razredov v okviru pouka državljanska in domovinska kultura ter etika obiskali župana in pristojne na Občini Vojnik.

Obisk je bil izpeljan kot spoznavanje lokalne skupnosti in njenega delovanja ter župana in njegovih pristojnosti. Župan Branko Petre in ga. Urška Mužar sta učencem predstavila delo občine, učenci pa so ju lahko tudi kaj povprašali. Ob koncu je vsak razred županu predal tudi svojo razredno pobudo, kaj si želijo izboljšati v svoji občini. Župan je z veseljem prisluhnil njihovim idejam in obljubil, da se kakšna tudi uresniči. Ob tem se zahvaljujemo tudi zaposlenim na Občini Vojnik za topel sprejem.

Barbara Ojsteršek Bliznac