Zahvala donatorjem

Zahvala donatorjem

» Tisti, ki prinašajo sonce v življenje drugih, so tudi sami obsijani z njim.«

V oktobru smo v POŠ Nova Cerkev prejeli šest Zepterjevih ionizatorjev in prečiščevalcev zraka. Da odlično filtrirajo, čistijo in obogatijo zrak z negativnimi ioni, smo preverili z merilcem za nadzor kakovosti zraka.

Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem in pobudnici dobrodelnosti Zvezdani Stolec.

Ida Grobelnik